Mniej znane religie na świecie

Baha’i to najmłodsza główna religia świata. Została założona w 1863 roku przez proroka Bahá’u’lláha. Baha’i wywodzi się z wcześniejszej religii Babizmu, której założyciel, Bab, przewidział przyjście innego wielkiego proroka, na przykład Mahometa. Baha’i pochodził z Iranu, chociaż jego obecne centrum znajduje się w Hajfie, w Izraelu. Jest to religia monoteistyczna, ale uczy, że prawda religijna jest manifestowana i objawiona przez założycieli wszystkich głównych religii świata, w tym Jezusa Chrystusa i Buddę. Wierzą, że różne kulturowe interpretacje religii mają ten sam cel i dążą do dobrobytu w różnych religiach. Dzisiaj jest około ośmiu milionów Baha’ów, którzy pośrednio głosują na przywódców swojej religii co kilka lat.

Religie świata pochodzące z Indii

Sikhizm jest młodą religią założoną na początku 1500 roku w Pendżabie (północne Indie) przez Guru Nanaka. Guru Nanak został wychowany jako hinduista w rządzonym przez muzułmanów imperium Mughal. Odrzucił jednak obie dominujące religie i zaczął głosić swoją własną religię. Powstała wokół niego społeczność. W ciągu następnych dwóch stuleci Sikhowie mieli być prowadzeni przez kolejnych dziewięciu guru. Ostatni żyjący guru nazwał świętą księgę Sikhów, Guru Granth Sahib, swoim następcą i od tego czasu nie ma jednego przywódcy społeczności Sikhów. Pomimo tego, że Sikhowie byli religijną mniejszością, obalili Mughalsów i założyli główne imperium w północnych Indiach w XIX wieku. W większości skoncentrowane w swoim rodzinnym regionie Pendżabu.

Zoroastryzm jest być może najstarszą monoteistyczną religią świata, założoną przez perskiego proroka Zoroastriana. Pierwsza wzmianka o  tej religii pochodzi z 500 r. p.n.e., ale wielu historyków uważa, że został on założony już w 900 r. p.n.e. Zoroastryzm stał się dominującą religią rozległego Cesarstwa Achemenidów w Persji i odgrywał ważną rolę w tym regionie do czasu wejścia w życie islamu w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wiele wskazuje na to, że  miał wpływ na rozwój innych głównych religii. Zoroastryzm podupadł w średniowieczu, a dziś, według ostatniego renomowanego badania, jest ich mniej niż 200.000. Istnieją jednak pewne przesłanki wskazujące na to, że wielu Kurdów przechodzi na zoroastryzm, który postrzegają jako religię przodków. W związku z tym może to doprowadzić do odwrócenia długiego spadku liczby ludności.