Historia 10 przykazań

Wszystkie wielkie religie świata mają szereg tekstów, w których opowiadają o sszeregach zasad, których należy przestrzegać, aby postępować zgodnie z wyznaczonymi wartościami religijnymi, w przypadku Kościoła katolickiego jest to Biblia i przykazania.

Historia przykazań

10 przykazań, zwanych również Dekalogiem, to zbiór ważnych tekstów w chrześcijaństwie i judaizmie, które służą jako zasady postępowania, niezbędne do podtrzymania wartości moralnych sugerowanych przez obie religie. Przykazania mogą się różnić w zależności od religii, ale zazwyczaj są dość podobne.

Mówi się, że tablice, na których zapisano przykazania, zostały napisane przez samego Boga i przekazane Mojżeszowi podczas jego marszu na górę Synaj. Kiedy Mojżesz zszedł do podnóża góry, miejsca, w którym lud hebrajski oczekiwał na powrót swoich przywódców, stwierdził, że po jego odejściu lud przestał czcić Boga, oddając cześć pogańskiemu symbolowi reprezentowanemu przez złotego cielca, co tak rozgniewało Mojżesza, że rzucił tablice na ziemię i połamał je. Mojżesz poprosił Boga o przebaczenie i poprosił o przepisanie tablic.

Interesują Cię wydarzenia religijne? Sprawdź stronę www.krakowianie.pl, która regularnie informuje o mszach i spotkaniach wiernych.

10 przykazań chrześcijańskich

10 przykazań chrześcijańskich nazywane jest również „Dekalogiem” i jak sama nazwa wskazuje jest to szereg „przykazań”, czyli form zachowania, które są podtrzymywane w religii chrześcijańskiej. W judaizmie i chrześcijaństwie przykazania te mają kluczowe znaczenie, ponieważ obejmują zasady moralne i etyczne, takie jak oddawanie czci jedynemu Bogu, unikanie nieuczciwych zachowań, niezabijanie i niekrzywdzenie innych itd.

10 przykazań biblijnych, zależności od tradycji mogą przedstawiać niewielkie różnice. W tekście biblijnym przykazania pojawiają się w dwóch kluczowych momentach: w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa.

Przykazania w Księdze Wyjścia

W tej księdze Biblii jest powiedziane, że przykazania zostały spisane przez Boga na dwóch tablicach z kamienia i dane Mojżeszowi. Mojżesz zszedł z góry Synaj, aby głosić słowo Boże, ale połamał tablice, gdy zobaczył, że ludzie oddają cześć cielcowi. Bóg zachęcił Mojżesza do wybaczenia niewiedzy ludu i zachęcił go do przepisania przykazań na dwóch kawałkach kamienia.