Autor Apokalipsy św. Jana

W samej księdze mówi się, że jej autorem jest Jan, będący słynnym Janem Ewangelistą, który w tamtym czasie ukrywał się na wyspie na Morzu Egejskim, gdyż rzymskie prześladowania były bardzo niebezpieczne dla tak bliskiej Jezusowi postaci religijnej, jaką był. Według portalu www.nieznanahistoria.pl, Jan Ewangelista jest jednym z najważniejszych autorów Nowego Testamentu, dlatego jego wpływ na religię w tamtych czasach był ogromny, co czyniło go istotnym wrogiem Rzymian, którzy walczyli z nową religią.

Inne źródła mówią o tym, że być może to nie ten Jan napisał ten tekst, ale że to jeden z apostołów Jezusa Chrystusa, tzw. św. Jan, który napisał te słowa na podstawie rozmów z Jezusem. Dlatego istnieją rozbieżności co do tego, który z dwóch Janów był prawdziwym autorem Apokalipsy, istnieją źródła, które bronią obu stanowisk, a także wiele innych, które uważają, że obaj Janowie to ta sama osoba.

W kwestii autorstwa interesujący jest komentarz do opinii tzw. wczesnych ojców kościoła lub ojców apostolskich, tych pierwszych, ponieważ kształtowali doktrynę religijną wczesnego kościoła, a tych drugich, ponieważ mieli większy lub mniejszy kontakt z apostołami, którzy towarzyszyli Jezusowi w jego życiu. Większość z nich uważa, że autorem tekstu był tzw. Jan Ewangelista, co zostało potwierdzone przez przedstawicieli Boga wiele lat później na IV Soborze w Toledo. Nawet z potwierdzeniem przez Kościół nie można tego przyjąć za prawdziwy fakt, gdyż po tylu latach nie ma realnej wiedzy, czy obaj Janowie to ta sama osoba, czy nie.

Wreszcie, mówiąc o autorstwie Apokalipsy, nie możemy zapomnieć o teorii, że tekst nie został napisany przez jedną osobę, ale przez grupę ludzi. Teoria ta mówi, że ta grupa ludzi nie napisałaby tylko Apokalipsy, ale że byli oni autorami wszystkich tzw. pism janilińskich.