Hierarchia Kościoła Katolickiego

Jest tak wiele nazwisk rzucanych wokoło, gdy mówi się o Kościele katolickim, że łatwo się pomylić, kto gdzie ma swoje miejsce w hierarchii.

Istnieje sześć głównych szczebli duchownych, jednak bardzo niewiele z nich kiedykolwiek znajdzie się na szczycie hierarchii. W rzeczywistości, większość członków duchowieństwa nie przechodzi przez drugi poziom.

 

Diakon

W Kościele katolickim istnieją dwa rodzaje diakonów, ale my skupimy się na diakonach przejściowych. Są oni również nazywani seminarzystami i są studentami Kościoła katolickiego. Na ogół znajdują się oni w ostatniej fazie szkolenia do kapłaństwa. Utrzymują tę rolę przez dwanaście miesięcy.

 

Diakoni mogą praktykować na wiele podobnych sposobów jak kapłani. Mogą chrzcić, dawać świadectwo małżeństwom i odprawiać pogrzeby.

 

Kapłan .

Po ukończeniu nauki diakonatu, poszczególne osoby zostają kapłanami. Aby zostać księdzem, należy podjąć się obrzędu święceń. To wprowadza ich do kapłaństwa. Podczas tej ceremonii obiecują oni przestrzegać obowiązków kapłańskich i być posłuszni swoim przełożonym.

 

Kiedy już kapłan jest w stanie przeprowadzić ceremonię Eucharystii, wziąć spowiedź i dokonać namaszczenia chorych. Kapłani są również w stanie dokonać Matki Bożej.

 

W Kościele katolickim istnieją dwa rodzaje kapłanów: duchowni i diecezjalni. Księża diecezjalni prowadzą poszczególne parafie.

 

Kapłani zakonni składają jednak śluby zakonne, np. jezuici. Zakładają oni szczególny strój religijny i składają dodatkowe śluby ubóstwa i posłuszeństwa.

 

Biskup

Biskupi są szafarzami, którzy sprawują pełny sakrament święceń. Katolicy wywodzą się z czasów apostołów, którzy zostali obdarzeni duchowym darem przez Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.

 

Arcybiskup

Arcybiskupi są szczególnie ważnymi biskupami. Nadzorują oni duże obszary kościołów zwanych archidiecezjami. Tytuł pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „wodza”. Biskupi zgłaszają się bezpośrednio do nich, gdy potrzebują pomocy lub wskazówek. Arcybiskup jest najlepiej postrzegany jako zarządca biskupów dla danego regionu geograficznego.

 

Kardynał

Kardynałowie są wiodącymi biskupami i członkami Kolegium Kardynalskiego. Ich największym obowiązkiem jest uczestnictwo w konklawe papieskim, czyli głosowanie na nowego papieża. Większość z nich ma dodatkowe obowiązki, w tym misje w Kurii Rzymskiej, organie rządowym Stolicy Apostolskiej. Jednakże, aby móc uczestniczyć w tych głosowaniach, kardynałowie muszą być poniżej 80 roku życia.

Papież

Najwyższym zaszczytem, jaki może otrzymać członek duchowieństwa, jest być wybranym na przywódcę Kościoła katolickiego. Papież jest wybierany przez kardynałów.